Coduri Cor din Grupa Majora 3


Coduri Cor din Grupa Majora 3

Coduri COR din grupa majora 3 - Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic

3 Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic

Tehnicienii si alti specialisti din domeniul tehnic indeplinesc, de obicei, sarcinile tehnice si cele similare legate de activitatea de cercetare si de aplicarea conceptelor stiintifice sau artistice si a metodelor operationale, precum si de reglementarile guvernamentale sau de afaceri.

31 Specialisti asimilati in stiinta si inginerie

Specialistii asimilati in stiinta si inginerie indeplinesc sarcinile tehnice legate de activitatea de cercetare si metodele operationale in domeniul stiintei si ingineriei. Acestia supravegheaza si controleaza aspectele tehnice si operationale ale activitatii de minerit, industriei prelucratoare, constructiilor si alte operatiuni de inginerie, precum si exploatarea echipamentului tehnic, inclusiv aeronave si nave.

311 Tehnicieni in stiinte ingineresti

Tehnicienii in stiintele ingineresti indeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajuta in activitatea de cercetare si la aplicarea practica a conceptelor, principiilor si metodelor operationale, in special a stiintelor exacte, inclusiv domenii precum ingineria, desenul tehnic sau eficienta economica a proceselor de productie.

3111 Tehnicieni in domeniul chimiei si fizicii

Tehnicienii in domeniul chimiei si fizicii indeplinesc sarcini cu caracter tehnic ce ajuta la activitatea de cercetare in chimie, fizica, geologie, geofizica, meteorologie si astronomie, precum si la dezvoltarea de aplicatii industriale, medicale, militare si alte aplicatii practice ale rezultatelor cercetarii.

311101 laborant chimist

311102 tehnician chimist

311103 laborant determinari fizico-mecanice

311104 tehnician determinari fizico-mecanice

311105 laborant determinari geologice si geotehnice

311106 laborant tehnica nucleara

311107 tehnician meteorolog

311108 tehnician geolog

311109 tehnician hidrometru

311110 prospector - prospectii geologice, geofizice

311111 tehnician hidrolog

311112 tehnician hidrogeolog

311113 laborant operator centrale termice

311114 metrolog

311115 tehnician metrolog

311116 asistent fizica si chimie

311117 operator meteorolog

311118 meteorolog aeronautic tehnician

311119 operator specialist curatare chimica la schimbatoarele de caldura cu placi

3112 Tehnicieni constructori

Tehnicienii constructori executa sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii ingineriei civile, proiectarii, constructiilor, exploatarii, intretinerii si repararii cladirilor si altor structuri, cum ar fi alimentarea cu apa si sistemele de tratare a apelor reziduale, poduri, drumuri, baraje si aeroporturi.

311201 maistru constructii civile, industriale si agricole

311202 maistru normator

311203 tehnician constructor

311204 tehnician hidroamelioratii

311205 tehnician hidrotehnic

311206 tehnician topometrist

311207 tehnician proiectant in constructii

311208 maistru instalator in constructii

311209 tehnician instalatii in constructii

311210 diriginte santier

311211 tehnician laborant pentru lucrari de drumuri si poduri

311212 tehnician in industria materialelor de constructii

311213 maistru in industria materialelor de constructii

311214 tehnician proiectant in industria materialelor de constructii

311215 tehnician devize si masuratori in constructii

311216 tehnician devizier

311217 tehnician atasamentist

3113 Tehnicieni electricieni si energeticieni

Tehnicienii electricieni si energeticieni indeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajuta in activitatea de cercetare din domeniul electricitatii, precum si in domeniul proiectarii, fabricarii, asamblarii, construirii, actionarii, intretinerii si repararii echipamentelor electrice, instalatiilor si sistemelor de distributie.

311301 dispecer gestiune uraniu

311302 maistru electromecanic

311303 maistru energetician/ electrician

311304 tehnician electroenergetician, termoenergetician

311305 tehnician electromecanic

311306 tehnician energetician/ electrician

311307 tehnician proiectant energetician/ electrician

311308 maistru electrician in constructii

311309 tehnician mentenanta electromecanica - automatica echipamente industriale

311310 sef/ sef adjunct tura statie electrica (studii medii)

3114 Tehnicieni in electronica

Tehnicienii in electronica indeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajuta in activitatea de cercetare in electronica, in proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, intretinerea si repararea echipamentelor electronice.

311401 maistru electronica

311402 tehnician electronica

311403 tehnician proiectant electronica

3115 Tehnicieni mecanici

Tehnicienii mecanici indeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajuta in activitatea de cercetare din domeniul ingineriei mecanice, si in proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, intretinerea si repararea masinilor, componentelor si echipamentului mecanic.

311501 maistru cazangerie

311502 maistru instalatii navale

311503 maistru intretinere si reparatii masini - unelte, utilitati, service, prototipuri

311504 maistru lacatus, constructii metalice

311505 maistru lacatus mecanic

311506 tehnician proiectant mecanic

311507 mecanic pentru intretinerea aparatelor de lansare la zbor

311508 maistru mecanic

311509 maistru mecanic auto

311510 maistru mecanica agricola

311511 maistru mecanica fina

311512 maistru montaj

311513 maistru prelucrari mecanice

311514 maistru sculer - matriter

311515 maistru sudura

311516 tehnician constructii navale

311517 tehnician instalatii de bord (avion)

311518 tehnician masini si utilaje

311519 tehnician mecanic

311520 tehnician prelucrari mecanice

311521 tehnician sudura

311522 tehnician tehnolog mecanic

311523 maistru mecanic masini si utilaje pentru constructii

311524 tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale

311525 tehnician incercari componente vehicule/ grup motopropulsor/ optimizare energetica/ sisteme de masurare

311526 tehnician documentatie studii

311527 tehnician prestatii vehicule

311528 tehnician reglementari/ omologari oficiale

311529 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode implantare

311530 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace si utilaje

311531 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode pregatire de industrializare

311532 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode logistica

311533 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode organizarea si masurarea muncii

311534 maistru fabricarea armamentului

311535 inspector cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor

311536 inspector ISCIR

3116 Tehnicieni in chimie industriala si petrochimie

Tehnicienii in chimie industriala si petrochimie indeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajuta in domeniul cercetarii ingineriei chimice si in proiectarea, fabricarea, construirea, operarea, intretinerea si repararea instalatiilor din domeniul chimiei.

311601 decontaminator

311602 laborant apa si apa grea

311603 laborant control dozimetrie

311604 laborant petrolist/ industria chimica

311605 maistru petrolist/ industria chimica

311606 laborant apa potabila

311607 tehnician petrolist chimie industriala

311608 laborant petrochimist

311609 maistru la fabricarea munitiei

3117 Tehnicieni mineri si metalurgisti

Tehnicienii minieri si metalurgisti indeplinesc sarcini cu caracter tehnic prin care acorda asistenta in activitatea de cercetare si in experimentele referitoare la metalurgie, pentru imbunatatirea metodelor de extragere a mineralelor solide, de petrol si de gaze, precum si in proiectarea, constructia, operarea, intretinerea si repararea instalatiilor miniere, a sistemelor pentru transportul si depozitarea petrolului si gazelor naturale si pentru extragerea metalelor din minereuri.

311701 laborant structura macroscopica si microscopica

311702 maistru metalurgie

311703 maistru minier

311704 maistru presator metale

311705 maistru termotehnist

311706 tehnician metalurgie

311707 tehnician minier

311708 tehnician proiectant minier

311709 tehnician proiectant metalurg

311710 tehnician mineralurg

311711 maistru mineralurg

311712 maistru termist - tratamentist

311713 probator hidraulic piese turnate

3118 Tehnicieni proiectanti

Tehnicienii proiectanti pregatesc desene tehnice, harti si ilustratii pe baza schitelor, masuratorilor si a altor date si de asemenea copiaza desenele finale pe placile de imprimare.

311801 desenator tehnic

311802 trasator

311803 desenator

311804 topograf

311805 trasator naval - desenator

311806 trasator optic

311807 tehnician proiectant

311808 tehnician cadastru

3119 Tehnicieni in stiinte ingineresti neclasificati in grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza se refera la tehnicienii din stiintele ingineresti neclasificati in alta parte in grupa minora 311 – Tehnicieni in stiinte ingineresti. De exemplu, aceasta grupa de baza ii include pe cei care asista oamenii de stiinta si inginerii implicati in dezvoltarea procedurilor sau in coordonarea cercetarilor privind tehnicile de siguranta, inginerie biomedicala, de mediu sau industriala si de productie.

311901 maistru in industria celulozei si hartiei

311902 maistru tipograf

311903 paginator tipograf

311904 tehnician normare, salarizare, organizare

311905 tehnician pret de cost

311906 tehnician programare, lansare, urmarirea productiei

311907 tehnician pret de revenire/ costuri

311908 tehnician gestiune salariala

311909 tehnician gestiunea productiei

311910 tehnician gestiune stoc

311911 maistru in industriile textila, pielarie

311912 tehnician in industria confectiilor din piele si inlocuitori

311913 tehnician in industria confectiilor si tricotajelor

311914 tehnician in industria incaltamintei

311915 tehnician in industria pielariei

311916 tehnician in industria textila

311917 tehnician proiectant textile, pielarie

311918 laborant in industriile textila, pielarie

311919 sef formatie industria confectiilor imbracaminte

311920 tehnician platou

311921 tehnician in industria sticlei si ceramicii

311922 maistru in industria sticlei si ceramicii

311923 maistru frigotehnist

311924 tehnician frigotehnist

311925 tehnician in industria alimentara

311926 tehnician laborant analize produse alimentare

311927 tehnician in industria alimentara extractiva

311928 tehnician in industria alimentara fermentativa

311929 tehnician in industria carnii, laptelui si conservelor

311930 tehnician in morarit si panificatie

311931 tehnician proiectant in industria alimentara

311932 maistru in industria alimentara

311933 tehnolog alimentatie publica

311934 operator control nedistructiv

311935 operator control nedistructiv cu radiatii penetrante

311936 operator control nedistructiv cu ultrasunete

311937 operator control nedistructiv cu lichide penetrante

311938 operator control nedistructiv cu particule magnetice

311939 operator control nedistructiv cu curenti turbionari

311940 operator control nedistructiv pentru verificarea etanseitatii

311941 operator responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor

311942 laborant pentru fabrica de ciment

312 Controlori-supraveghetori in industria extractiva, industria prelucratoare si constructii

Controlorii-supraveghetori din industria extractiva, industria prelucratoare si constructii coordoneaza, supravegheaza si programeaza activitatile lucratorilor in industria prelucratoare, miniera si operatiuni de constructii.

3121 Controlori-supraveghetori in industria extractiva

Controlorii-supraveghetori din industria extractiva supravegheaza operatiunile de minerit si exploatare in cariera, supravegheaza direct si coordoneaza activitatile minerilor care lucreaza in minele subterane si de suprafata si in cariere.

312101 masurator de gaze, temperatura si radiatii

312102 controlor de productie la minele de aur nativ

312103 salvator minier

3122 Controlori-supraveghetori in industria prelucratoare

Controlorii-supraveghetori din industria prelucratoare coordoneaza si supravegheaza activitatile tehnicienilor controlori in procesul de productie, ale operatorilor de masini, asamblorilor si altor lucratori de productie.

312201 controlor calitate dupa efectuarea probelor la armament si munitie

312202 controlor calitate pentru executia elementelor la armament si munitie

312203 controlor de calitate la protejari metalice

3123 Controlori-supraveghetori in constructii

Controlorii-supraveghetori din constructii coordoneaza, supravegheaza si programeaza activitatile lucratorilor angajati in constructia si repararea de cladiri si structuri.

313 Tehnicieni controlori de procese industriale

Tehnicienii controlori de procese industriale opereaza si monitorizeaza tablourile electrice de comanda, sistemele computerizate de control, masinile multifunctionale de control al proceselor si mentin unitatile de procesare in generarea si distributia energiei electrice, instalatiile de canalizare, tratare a apelor reziduale si distrugere a deseurilor, in rafinariile produselor chimice, petrolului si gazelor naturale, in prelucrarea metalului si alte operatii multiple de proces .

3131 Operatori in centralele de producere a energiei electrice

Operatorii in centralele de producere a energiei electrice actioneaza, monitorizeaza si intretin tablourile de comanda si echipamentele aferente in centrele de distributie care controleaza productia si distributia de energie electrica sau de alta natura in retelele de transmisie. Echipamentul manipulat include reactoare, turbine, generatoare si alte echipamente auxiliare din cadrul statiilor de producere a energiei electrice.

313101 operator la instalatiile din centrale electrice

313102 masinist la instalatiile din centrale electrice

313103 operator la instalatiile de cazane din centrale electrice

313104 operator la instalatiile de turbine cu abur sau gaze

313105 operator la camera de comanda termica

313106 masinist la instalatiile hidrotehnice din centrale electrice

313107 masinist la instalatiile de turbine hidraulice

313108 masinist la centrale diesel

313109 operator punct termic

313110 operator centrala termica

313111 automatist pentru supraveghere si intretinere cazane

313112 operator curatare chimica la schimbatoarele de caldura cu placi

313113 operator surse regenerabile de energie

3132 Operatori incineratoare si uzine de tratare a apei

Operatorii la incineratoare si uzine de tratare a apei actioneaza si monitorizeaza sistemele de control computerizate si echipamentele similare din cadrul instalatiilor de tratare a deseurilor lichide si solide, pentru a reglementa tratarea si eliminarea apelor reziduale si a deseurilor, precum si din instalatiile de filtrare si tratare a apei, pentru a reglementa tratarea si distributia apei.

313201 operator la instalatii de incinerare

313202 operator hidraulic in alimentarile cu apa

313203 operator circuite retea apa

313204 masinist la conditionarea aerului

313205 operator la tratarea apei tehnologice

313206 operator masini refrigeratoare (conservare prin frig)

3133 Controlori uzine de prelucrare chimica

Controlorii din uzinele de prelucrare chimica actioneaza si monitorizeaza utilajele chimice, regleaza si intretin unitatile si echipamentul de procesare care distileaza, filtreaza, separa, incalzeste sau rafineaza produsele chimice.

3134 Operatori in uzine de rafinare a titeiului si gazelor naturale

Operatorii in uzinele de rafinare a titeiului si gazelor naturale actioneaza si monitorizeaza utilajele, regleaza si intretin unitatile si echipamentul de procesare care rafineaza, distileaza si trateaza titeiul, petrolul, produsele pe baza de titei si alte produse secundare sau gazul natural.

313401 operator chimist la chimizarea metanului

313402 rafinor

313403 distilator la prelucrarea titeiului

313404 operator instalatii imbuteliere gaz petrol lichefiat

3135 Controlori in procesul de productie metalurgica

Controlorii in procesul de productie metalurgica actioneaza si monitorizeaza masinile multifunctionale de control al proceselor si echipamentele ce controleaza prelucrarea metalului in cuptoarele de rafinare si conversie, laminoare, instalatii de tratament termic sau masinile de extrudare a metalului.

3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificati in grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza cuprinde tehnicienii controlori de procese industriale neclasificati in grupa minora 313 – Tehnicieni controlori de procese industriale. De exemplu, grupa de baza ii include pe cei care utilizeaza echipament de control al proceselor multiple din cadrul liniilor industriale de fabricare si asamblare a hartiei si celulozei.

313901 maistru-operator la roboti industriali

313902 tehnician-operator la roboti industriali

313903 tehnician in industria celulozei si hartiei

313904 controlor de conformitate in industria de masini

313905 tehnician asigurarea calitatii

313906 tehnician analist calitate

313907 tehnician cotator calitate

313908 operator echipamente de termografie

314 Tehnicieni in stiintele vietii si alti specialisti asimilati

Tehnicienii in stiintele vietii si alti specialisti asimilati indeplinesc o varietate de sarcini tehnice pentru a sustine specialistii din domeniul stiintei vietii in activitatea lor de cercetare, dezvoltare, administrare, conservare si protectia muncii, in domenii cum ar fi biologie, botanica, zoologie, biotehnologie si biochimie, agricultura, piscicultura si silvicultura.

3141 Tehnicieni in stiintele vietii (exclusiv cei din medicina)

Tehnicienii in stiintele vietii (exclusiv cei din medicina) asigura suport tehnic specialistilor din stiintele vietii prin efectuarea de cercetari, analize si testari ale organismelor vii, precum si prin dezvoltarea si aplicarea de produse si procese care rezulta din activitatea de cercetare, in domenii cum ar fi gestionarea resurselor naturale, protectia mediului inconjurator, biologia plantelor si animalelor, microbiologia, biologia moleculara si a celulelor.

314101 tehnician in bacteriologie

314102 tehnician in biochimie

314103 tehnician in hematologie

314104 tehnician in serologie

314105 tehnician in biologie

314106 tehnician in protectia mediului (tehnician ecolog)

314107 evaluator si auditor de mediu

3142 Tehnicieni in domeniul agriculturii

Tehnicienii in domeniul agriculturii efectueaza teste si experimente, asigura suport tehnic si stiintific oamenilor de stiinta din domeniul agriculturii, fermierilor si conducatorilor de ferme.

314201 tehnician agronom - cercetare

314202 tehnician zootehnist - cercetare

314203 tehnician pedolog

314204 operator insamantari artificiale la animale

314205 operator in ferme ecologice mixte

3143 Tehnicieni in domeniul silviculturii

Tehnicienii din domeniul silviculturii efectueaza activitati tehnice si de supraveghere necesare sustinerii cercetarilor in silvicultura si in gestionarea padurilor, strangerea recoltelor, conservarea resurselor si protectia mediului inconjurator.

314301 tehnician in industrializarea lemnului

314302 tehnician proiectant in industrializarea lemnului

314303 maistru in industrializarea lemnului

314304 tehnician silvic-cercetare

314305 tehnician in reconstructia ecologica

314306 tehnician cadastru forestier

314307 tehnician amenajist

314308 tehnician proiectant in reconstructia ecologica

314309 maistru silvic

315 Controlori si operatori pentru trafic naval si aerian

Controlorii si operatorii pentru trafic naval si aerian comanda si navigheaza nave si aeronave, indeplinesc activitati tehnice pentru a asigura deplasarea sigura si eficienta, dezvolta sisteme electrice, electromecanice si de control computerizat al aerului.

3151 Mecanici navali

Mecanicii navali controleaza si participa in cadrul activitatilor de exploatare, intretinere si reparare a echipamentului mecanic, electric si electronic si a instalatiilor de la bordul navei sau indeplinesc activitati auxiliare similare la tarm.

315101 ofiter ajutor fluvial/ portuar

315102 ofiter RTG

315103 ofiter electrician fluvial/ portuar

315104

315105 ofiter electrician maritim

315106 ofiter mecanic maritim

315107 ajutor ofiter mecanic fluvial

3152 Ofiteri de punte si pilotaj nave

Ofiterii de punte si pilotaj de nave asigura comanda si navigarea vapoarelor si a ambarcatiunilor similare si indeplinesc activitati similare la tarm.

315201 capitan fluvial

315202 capitan port

315203 ofiter intendent

315204 ofiter port

315205 ofiter de punte fluvial/ portuar

315206 pilot de Dunare maritima

315207 sef echipaj maritim/ fluvial

315208 pilot de mare larga, pilot de port maritim

315209 dragor maritim/ fluvial

315210 pilot de port maritim aspirant/ pilot de Dunare aspirant

315211 ofiter de punte maritim

315212 ofiter de punte maritim aspirant/ ofiter mecanic maritim aspirant/ ofiter electrician maritim aspirant

3153 Piloti de avioane si alti specialisti asimilati

Pilotii de avioane si alti specialisti asimilati controleaza functionarea echipamentului mecanic, electric si electronic cu scopul de a pilota aeronave pentru transportul de pasageri, posta si marfa si efectueaza sarcini similare inainte de zbor si in timpul zborului.

315301 comandant detasament zbor

315302 comandant insotitor de bord

315303 copilot

315304 inspector pilotaj

315305 mecanic navigant aviatie

315306 pilot aeronave

315307 pilot comandant avion

315308 pilot incercare

315309 pilot receptie si control aeronave

315310 parasutist receptie si control

315311 parasutist incercator

315312 pilot parasutism incercator

315313 pilot instructor aeronave

315314 instructor parasutism

315315 mecanic navigant instructor

315316 maistru aviatie

315317 tehnician aviatie

3154 Controlori de trafic aerian

Controlorii de trafic aerian coordoneaza direct traficul avioanelor in spatiul aerian si la sol, folosind sisteme radio, radar si de semnalizare luminoasa si furnizeaza informatii relevante pentru operarea aeronavelor.

315401 controlor dirijare nonradar

315402 controlor sol

315403 controlor trafic aviatia civila

315404 dispecer sol

315405 navigator dirijare radar

315406 navigator aviatia civila

315407 navigator dirijare nonradar

315408 navigator dirijare zbor

315409 navigator instructor dirijare radar si nonradar

315410 navigator sol

315411 operator radar

315412 operator radiotelecomunicatii aeronautice

315413 controlor trafic aerian dirijare nonradar

315414 controlor trafic aerian dirijare radar

315415 controlor trafic aerian informare

315416 navigator informare

315417 operator/ specialist/ instructor telecomunicatii aeronautice aviatie civila

315418 sef tura telecomunicatii aeronautice aviatie civila

315419 controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)

315420 navigator instructor informare

3155 Tehnicieni pentru siguranta traficului aerian

Tehnicienii pentru siguranta traficului aerian indeplinesc sarcini cu caracter tehnic privind proiectarea, instalarea, administrarea, exploatarea, intretinerea si repararea sistemelor de control al traficului aerian si al sistemelor de navigatie aeriana.

315501 agent salvare aeroportuara si instalatii de stins incendii

315502 masinist agregate aerodrom

315503 operator instalatii control antiterorist/ antideturnare

315504 operator radionavigant aviatie

315505 operator radionavigant instructor aviatie

315506 tehnician securitate aeriana

315507 operator de handling

315508 inspector siguranta operationala

315509 agent de securitate aeroportuara

315510 dispecer operatiuni de zbor

315511 referent/ inspector in serviciile de trafic aerian

315512 operator dispecerat operational de supraveghere in serviciile de trafic aerian

315513 tehnician protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)

315514 maistru protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)

315515 sef tura protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)

315516 tehnician in serviciile de trafic aerian

315517 operator de handling combustibil

32 Tehnicieni si asimilati in domeniul sanatatii

Tehnicienii si asimilatii acestora din domeniul sanatatii indeplinesc sarcini tehnice si practice care ajuta la diagnosticarea si tratamentul bolii, leziunilor si deficientelor la oameni si animale, sprijina punerea in aplicare a asistentei medicale, a planurilor de tratament, care sunt de obicei stabilite de catre specialistii din domeniul medical, veterinar sau alti specialisti din domeniul sanatatii.

321 Tehnicieni in domeniul medical si farmaceutic

Tehnicienii din domeniul medical si farmaceutic indeplinesc sarcini tehnice care ajuta la diagnosticarea si tratarea bolilor, afectiunilor, leziunilor si deficientelor.

3211 Tehnicieni specialisti in echipamente medicale de imagistica si tratament

Tehnicienii specialisti in echipamente medicale de imagistica si tratament asigura testarea si functionarea echipamentelor radiografice, cu ultrasunete si a altor echipamente medicale de imagistica ce produc imagini ale structurii corpului necesare pentru diagnosticarea si tratarea leziunilor, bolilor si altor deficiente. Acestia pot administra tratamente cu radiatii pacientilor sub supravegherea unui radiolog sau a altui specialist din domeniul sanatatii.

321101 maistru aparate electromedicale

321102 tehnician aparate electromedicale

3212 Tehnicieni in laboratoare medicale si de patologie

Tehnicienii in laboratoare medicale si de patologie efectueaza teste clinice pe esantioane de fluide corporale si tesuturi pentru a obtine informatii despre starea de sanatate a unui pacient sau despre cauza decesului.

321201 autopsier

3213 Tehnicieni si asistenti de farmacie

Tehnicienii si asistentii de farmacie efectueaza diferite sarcini asociate cu eliberarea de produse medicamentoase sub indrumarea unui farmacist sau a altui specialist in domeniul sanatatii.

321301 asistent farmacist

321302 laborant farmacie

3214 Tehnicieni de protetica medicala si dentara

Tehnicienii de protetica medicala si dentara proiecteaza, realizeaza, intretin si repara dispozitivele si aparatele medicale si dentare, urmand prescriptiile sau instructiunile stabilite de catre un specialist in sanatate. Acestia pot repara o gama larga de instrumente suport pentru a corecta problemele fizice medicale sau stomatologice, cum ar fi suporturi pentru gat, atele ortopedice, membre artificiale, dispozitive auditive, arcade, proteze dentare, coroane si punti dentare.

321401 tehnician protezist - ortezist

321402 tehnician acustician – audioprotezist

321403 tehnician evaluare, recomandare, furnizare si adaptare fotolii rulante

322 Surori medicale, inclusiv puericultoare si asimilati

Surorile medicale, inclusiv surorile puericultoare si asimilatii acestora, acorda asistenta medicala de baza si ingrijire personala pentru persoanele care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap sau infirme, precum si altor persoane care au nevoie de ingrijire din cauza riscurilor potentiale pentru sanatate, inclusiv inainte, in timpul si dupa nasterea copilului. Acestea lucreaza, in general, sub supraveghere, si ajuta la punerea in aplicare a planurilor de ingrijire a sanatatii si de tratament stabilite de catre specialisti in medicina, in asistenta medicala, obstetrica si alti specialisti din domeniul sanatatii.

3221 Surori medicale

Surorile medicale acorda asistenta medicala de baza si ingrijire personala pentru persoanele care au nevoie de astfel de ingrijire din cauza efectelor imbatranirii, bolilor, vatamarii corporale sau altor insuficiente fizice sau mentale. Acestea lucreaza, in general, sub supraveghere, si ajuta la punerea in aplicare a planurilor de ingrijire a sanatatii si de tratament stabilite de catre specialisti in medicina, de ingrijire medicala si alti specialisti din domeniul sanatatii.

322101 laborant in ocrotirea sanatatii

322102 sora medicala

3222 Surori puericultoare

Surorile puericultoare ofera servicii de baza de ingrijire a sanatatii si consiliere inainte, in timpul sarcinii si dupa nasterea copilului. Acestea pun in aplicare planurile de ingrijire a sanatatii, de tratament si de observare stabilite de catre specialisti in medicina, in obstetrica si alti specialisti din domeniul sanatatii.

322201 asistenta puericultoare

323 Practicieni asociati in domeniul medicinii complementare/alternative

Practicienii asociati in domeniul medicinii complementare/alternative previn, ingrijesc si trateaza bolile fizice si mentale ale oamenilor, tulburarile si leziunile folosind terapii pe baza de plante si alte terapii bazate pe teorii, credinte si experiente originare din culturi specifice.

3230 Practicieni asociati in domeniul medicinii complementare/ alternative

Practicienii asociati in domeniul medicinii complementare/alternative previn, ingrijesc si trateaza bolile fizice si mentale ale oamenilor, tulburarile si leziunile folosind terapii pe baza de plante si alte terapii bazate pe teorii, credinte si experiente originare din culturi specifice.

324 Tehnicieni si asistenti veterinari

Tehnicienii si asistentii veterinari indeplinesc sarcini veterinare de consultanta, diagnostic, preventie si curative, mai reduse in ceea ce priveste competenta si complexitatea decat cele efectuate de catre medicii veterinari. Acestia au grija de animalele aflate sub tratament si in sedere temporara in clinicile veterinare si asista veterinarii la efectuarea de interventii si operatii.

3240 Tehnicieni si asistenti veterinari

Tehnicienii si asistentii veterinari indeplinesc sarcini veterinare de consultanta, diagnostic, preventie si curative, mai reduse in ceea ce priveste competenta si complexitatea decat cele efectuate de catre medicii veterinari. Acestia au grija de animalele aflate sub tratament si in sedere temporara in clinicile veterinare, pe baza procedurilor obisnuite, si asista medicii veterinari la efectuarea de interventii si operatii.

324001 agent veterinar

324002 asistent veterinar

324003 autopsier la ecarisaj

324004 tehnician veterinar

325 Alti specialisti in domeniul sanatatii, asimilati

Alti specialisti din domeniul sanatatii si asimilatii indeplinesc sarcini cu caracter tehnic si furnizeaza servicii de asistenta in stomatologie, administrarea inregistrarilor medicale, sanatatea comunitatii, corectarea acuitatii vizuale reduse, fizioterapie, sanatatea mediului inconjurator, tratamente medicale de urgenta si alte activitati care sprijina si promoveaza sanatatea umana.

3251 Asistenti si terapeuti in stomatologie

Asistentii si terapeutii din stomatologie furnizeaza servicii de ingrijire stomatologice de baza pentru prevenirea si tratarea bolilor si afectiunilor dintilor si cavitatii bucale, conform planurilor si procedurilor de ingrijire stabilite de catre medicii stomatologi sau alti specialisti din domeniul sanatatii orale.

325101 tehnician dentar

325102 asistent de profilaxie stomatologica

325103 asistent de medicina dentara

3252 Tehnicieni fise medicale si informatii privind starea de sanatate

Tehnicienii fise medicale si informatii privind starea de sanatate dezvolta, mentin si implementeaza sistemele de procesare, pastrare si recuperare a fiselor medicale cu facilitatile medicale si alte servicii de ingrijire a sanatatii care satisfac din punct de vedere legal, etic si administrativ cerintele privind pastrarea inregistrarilor serviciilor de sanatate oferite.

3253 Lucratori in domeniul sanatatii publice

Lucratorii in domeniul sanatatii publice ofera educatie privind sanatatea, sesizarea, monitorizarea si gestionarea cazurilor, asistenta medicala preventiva de baza si vizite la domiciliu pentru comunitati specifice. Acestia ofera asistenta si sprijin persoanelor si familiilor in vederea asigurarii accesului la sistemul serviciilor sociale si de sanatate.

325301 asistent medical comunitar

3254 Tehnicieni in optica medicala

Tehnicienii in optica medicala proiecteaza, monteaza si distribuie lentile optice pe baza retetei eliberate de un oftalmolog pentru corectarea acuitatii vizuale reduse. Acestia ofera servicii de intretinere a ochelarilor de corectie, a lentilelor de contact, ajutor pentru vedere scazuta si pentru alte dispozitive optice.

325401 optician medical

325402 optometrist (studii medii)

3255 Tehnicieni si asistenti in fizioterapie

Tehnicienii si asistentii in fizioterapie ofera tratamente fizice terapeutice pentru pacienti in situatiile in care deplasarea functionala este amenintata de leziuni, boala sau alte deficiente. Terapiile sunt furnizate, de obicei, conform planurilor de reabilitare stabilite de catre fizioterapeuti sau alti specialisti din domeniul sanatatii.

325501 maseur

325502 asistent medical fizioterapie

325503 ergoterapeut

325504 reflexoterapeut

3256 Personal auxiliar de ingrijire de sanatate

Personalul auxiliar de ingrijire de sanatate indeplineste sarcini clinice si administrative de baza pentru a sprijini ingrijirea pacientilor, sub supravegherea directa a unui medic specialist sau a altui specialist din domeniul sanatatii.

325601 oficiant medical

325602 tehnician sanitar

325603 asistent medical consiliere HIV/ SIDA

3257 Inspectori in domeniul protectiei mediului si sanatatii ocupationale, asimilati

Inspectorii din domeniul protectiei mediului si sanatatii ocupationale si asimilati verifica punerea in aplicare a normelor si reglementarilor referitoare la factorii de mediu care pot afecta sanatatea umana, siguranta la locul de munca, precum si siguranta proceselor de productie a bunurilor si serviciilor. Acestia pot implementa si evalua programe ce restabilesc sau imbunatatesc conditiile sanitare si de siguranta, sub supravegherea unui specialist din domeniul sanatatii.

325701 manager al sistemelor de management al calitatii

325702 manager al sistemelor de management de mediu

325703 auditor de mediu

325704 expert/ specialist standardizare

325705 monitor mediul inconjurator

325706 inspector pentru conformare ecologica

325707 asistent standardizare

325708 manager al sistemului de management al riscului

325709 manager al sistemului de management securitate si sanatate in munca

325710 responsabil de mediu

325711 auditor de sistem de management pentru sanatate si securitate ocupationala

325712 inspector protectia mediului

325713 specialist in managementul deseurilor

325714 auditor in domeniul sigurantei alimentare

325715 manager in domeniul sigurantei alimentare

325716

325717

325718

325719 inspector sanitar

325720 inspector protectie sociala

325721 tehnician in securitate si sanatate in munca

325722 tehnician conditii de munca si securitate

325723 inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca

325724 coordonator in materie de securitate si sanatate in munca (studii medii)

325725 operator control nedistructiv pentru examinare vizuala

325726 coordonator in materie de securitate si sanatate in munca pentru logistica (studii medii)

325727 specialist securitate si sanatate in munca in domeniul servicii de intretinere si reparatii autovehicule (studii medii)

325728 manager dezvoltare durabila pentru mobila sau componente

3258 Lucratori pe ambulanta

Lucratorii pe ambulanta asigura asistenta medicala de urgenta pentru pacientii care sunt raniti, bolnavi, infirmi sau prezinta alte daune fizice sau mentale inaintea si in timpul transportului la unitatile medicale.

325801 brancardier

325802 ambulantier

3259 Alti specialisti in domeniul sanatatii, asimilati, neclasificati in grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii din domeniul sanatatii si asimilati, neclasificati in alta parte in subgrupa majora 32 – Tehnicieni si asimilati in domeniul sanatatii.

325901

325902

325903 paramedic

33 Specialisti in servicii administrative si asimilati

Specialistii din servicii administrative si asimilatii indeplinesc, de obicei, sarcini tehnice legate de aplicarea practica a cunostintelor privind contabilitatea financiara si a problemelor de tranzactie, calcule matematice, dezvoltarea resurselor umane, vanzarea si cumpararea de instrumente financiare, sarcini specializate de secretariat, indeplinirea si aplicarea normelor (regulilor) guvernamentale specifice. De asemenea, sunt inclusi lucratorii care furnizeaza servicii de afaceri, cum ar fi servicii de vamuire, planificarea de conferinte, servicii de plasare a fortei de munca, cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare sau de marfuri cu ridicata si care actioneaza ca agenti pentru atleti si artisti.

331 Specialisti financiari, matematicieni si asimilati

Specialistii financiari, matematicienii si asimilatii stabilesc valoarea diferitelor articole si proprietati, mentin inregistrarile tranzactiilor financiare, analizeaza cererea de informatii din aplicatiile de imprumut si iau o decizie, cumpara si vand instrumente financiare si efectueaza calcule matematice si similare.

3311 Agenti si brokeri in domeniul financiar si bancar

Agentii si brokerii in domeniul financiar si bancar cumpara si vand titluri de valoare, actiuni, obligatiuni si alte instrumente financiare, se ocupa cu schimbul valutar, la fata locului sau pe pietele de schimb , in numele companiei proprii sau pentru clienti, pe baza de comision. Acestia recomanda tranzactii clientilor sau conducerilor superioare.

331101 cambist (broker valori)

331102 agent de schimb

331103 intermediar in activitatea financiara si comerciala (broker)

331104 broker bursa de marfuri

331105 agent de vanzari directe (produse financiar-bancare)

331106 teleoperator financiar-bancar

331107 agent marketing pensii private

331108 agent pentru servicii de investitii financiare

3312 Ofiteri de credite

Ofiterii de credite analizeaza si evalueaza informatiile financiare din aplicatiile pentru creditare si stabilesc aprobarea sau respingerea clientului pentru creditare sau recomanda conducerii superioare aprobarea sau refuzarea creditarii.

331201 analist tehnic piete financiare

331202 ofiter operatiuni financiar-bancare

3313 Specialisti in contabilitate si asimilati

Specialistii in contabilitate si asimilatii acestora tin o evidenta a inregistrarilor tranzactiilor financiare ale unei intreprinderi si verifica corectitudinea documentelor si inregistrarilor referitoare la aceste tranzactii.

331301 calculator devize

331302 contabil

331303 tehnician merceolog

331304 planificator

331305 revizor gestiune

331306 contabil bugetar

331307 secretar economic (studii medii)

331308 merceolog

331309 referent

3314 Specialisti statisticieni, matematicieni si alti specialisti asimilati

Specialistii statisticieni, matematicieni si alti specialisti asimilati ajuta in activitatea de planificare, colectarea, procesarea si prezentarea datelor statistice, matematice sau actuariale si in executarea acestor operatiuni, de obicei, lucrand sub indrumarea statisticienilor, matematicienilor si actuarilor.

331401 referent statistician

331402 statistician

331403 statistician medical

331404 actuar

331405 tehnician planificare/ urmarire sinteze

3315 Evaluatori asigurari

Evaluatorii de asigurari evalueaza valoarea proprietatilor si a diferitelor bunuri si estimeaza pierderile acoperite de politele de asigurare.

331501 estimator licitatii

321502 evaluator asigurari

331503 evaluator tehnic daune auto

332 Agenti si brokeri in vanzari si aprovizionare

Agentii si brokerii in vanzari si aprovizionare reprezinta companiile, guvernele si alte organizatii in activitatea de cumparare si vanzare de marfuri, bunuri, asigurari, transport si alte servicii pentru unitati industriale, profesionale, comerciale sau de alta natura sau actioneaza ca agenti independenti pentru a aduce impreuna cumparatorii si vanzatorii de marfuri si servicii.

3321 Agenti de asigurari

Agentii de asigurari acorda consultatii in domeniul asigurarilor si vand polite de asigurare de viata, in caz de accident, asigurare a automobilelor, asigurare mixta, asigurare in caz de incendiu, asigurare maritima si alte forme de asigurare pentru clientii noi si pentru cei vechi.

332101 agent de asigurare

332102 broker in asigurari

3322 Agenti de vanzari

Agentii de vanzari reprezinta companiile in vanzarea diferitelor bunuri si servicii catre intreprinderi si alte organizatii si asigura informatii specifice despre produse, atunci cand este necesar.

332201 reprezentant tehnic

332202 reprezentant comercial

332203 agent de vanzari

332204 consilier vanzari bijuterii si ceasuri

3323 Agenti contractari si achizitii

Agentii de contractari si achizitii cumpara bunuri si servicii pentru utilizare sau revanzare in numele unitatilor industriale, comerciale, guvernamentale sau al altor institutii si organizatii.

332301 specialist in achizitii

3324 Brokeri comerciali

Brokerii comerciali cumpara sau vand marfuri si servicii de transport maritim al marfurilor, de obicei in vrac, in numele companiei acestora sau pentru clienti, pe baza de comision.

332401 agent comercial

332402 mercantizor

332403 agent vanzari standarde si produse conexe

333 Agenti de servicii comerciale

Agentii de servicii comerciale stabilesc contacte pentru a vinde diverse servicii comerciale cum ar fi spatiul de publicitate in mass-media, desfasoara activitati vamale pentru a se asigura ca documentele necesare sunt in ordine, informeaza persoanele in cautarea unui loc de munca despre locurile de munca vacante, realizeaza activitati de mediere intre lucrator si angajator, aranjeaza contracte pentru atletii de performanta, animatori si artisti, precum si pentru publicarea de carti, productia de piese de teatru sau inregistrarea, interpretarea si vanzarea de muzica, planifica si organizeaza conferinte si evenimente similare.

3331 Agenti concesionari

Agentii concesionari indeplinesc procedurile de declarare vamala si se asigura ca formularele de asigurare si licentele de import/export si alte formalitati sunt in ordine.

333101 agent contractari si achizitii (broker marfuri)

333102 receptioner contractari-achizitii

333103 administrator cumparari

333104 agent cumparari

333105 declarant vamal

333106 agent tranzit

333107 agent maritim

3332 Organizatori de conferinte si evenimente

Organizatorii de conferinte si evenimente organizeaza si coordoneaza serviciile pentru conferinte, evenimente, ceremonii, banchete si seminare.

3333 Agenti de recrutare si contractori

Agentii de recrutare si contractorii informeaza si mediaza persoanele in cautarea unui loc de munca despre locurile de munca vacante, gasesc lucratori pentru angajatori si recruteaza forta de munca pentru anumite proiecte, la cererea angajatorilor si a altor organizatii, inclusiv institutii guvernamentale sau ajuta persoanele in cautarea unui loc de munca sa isi gaseasca un loc de munca pentru un comision.

333301 agent repartizare a fortei de munca

333302 agent orientare profesionala a somerilor/ agent informare privind cariera

333303 agent evidenta si plata a ajutorului de somaj

333304 inspector/ referent resurse umane

333305 agent ocupare

333306 analist resurse umane

333307 tehnician mobilitate personal

333308 tehnician reconversie personal

333309 instructor/ preparator formare

333310 tehnician calificare gestiune competente

333311 tehnician resurse umane

3334 Agenti si administratori imobiliari

Agentii si administratorii imobiliari intermediaza vanzarea, cumpararea si inchirierea de bunuri imobiliare, de obicei, in numele clientilor si pe baza de comision.

333401 agent imobiliar (broker imobiliar)

3339 Agenti de servicii comerciale neclasificati in grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza cuprinde agentii de servicii comerciale neclasificati in alta parte in grupa minora 333 – Agenti de servicii comerciale. De exemplu, grupa de baza include pe cei care stabilesc contracte de afaceri, vand servicii comerciale, cum ar fi spatiu publicitar in mass-media, aranjeaza contracte pentru atleti de performanta, animatori si artisti, pentru publicarea de carti, productia de piese de teatru sau de inregistrari, interpretari si vanzari de muzica si vanzari de proprietati si bunuri prin licitatie.

333901 agent reclama publicitara

333902 agent literar

333903 impresar muzical

333904 impresar teatru

333905 manager sportiv

333906 asistent relatii publice si comunicare (studii medii)

333907 agent servicii client

333908 impresar artistic

333909 organizator spectacole

333910 operator de interviu

333911 referent comert exterior

333912 operator vanzari prin telefon

333913 agent de nava

334 Secretari administrativi si specializati

Secretarii administrativi si specializati asigura servicii-suport de documentare, organizare si comunicare, utilizand cunostinte de specialitate din activitatea organizatiei in care sunt angajati. Acestia isi asuma responsabilitatea de supraveghere pentru functionarii secretariatului din organizatie.

3341 Coordonatori de birou

Coordonatorii de birou supravegheaza si coordoneaza activitatile lucratorilor din grupa majora 4 – Functionari administrativi.

3342 Secretari in domeniul serviciilor juridice

Secretarii in domeniul serviciilor juridice aplica cunostintele de specialitate privind terminologia si procedurile legale in furnizarea de servicii-suport pentru specialistii din domeniul juridic privind activitatile de comunicare, documentare si de coordonare interna, in cadrul birourilor de avocatura, departamentelor juridice din cadrul firmelor mari si al guvernelor.

334201 secretar procuratura

3343 Secretari executivi in domeniul administrativ

Secretarii executivi in domeniul administrativ indeplinesc sarcini de coordonare si organizare in sprijinul managerilor si specialistilor si/sau pregatesc corespondenta, rapoartele si procesele- verbale si alte documente de specialitate.

334301 secretar administrativ

334302 secretar asistent director

334303 asistent manager

334304 asistent de cabinet

3344 Secretari in domeniul medical

Secretarii in domeniul medical, utilizand cunostintele de specialitate privind terminologia medicala si procedurile de furnizare a asistentei medicale acorda asistenta specialistilor din domeniul sanatatii si altor lucratori pentru realizarea de activitati de comunicare, de documentare, administrare si coordonare interna, pentru a sprijini lucratorii din domeniul sanatatii din cadrul unitatilor medicale si din alte organizatii similare de ingrijire a sanatatii.

334401 registrator medical

335 Specialisti guvernamentali cu functii de reglementare si asimilati

Specialistii guvernamentali cu functii de reglementare si asimilatii acestora administreaza punerea in aplicare a regulilor si reglementarilor guvernamentale referitoare la frontierele nationale, impozite, prestatii sociale, emit sau examineaza aplicatiile pentru licentele sau autorizatiile in legatura cu transportul, exportul si importul bunurilor, infiintarea de firme, constructia de cladiri si alte activitati supuse reglementarilor guvernamentale.

3351 Inspectori de vama si frontiera

Inspectorii de vama si frontiera verifica persoanele si vehiculele care trec frontierele nationale, pentru a se asigura ca sunt in conformitate cu normele si reglementarile guvernamentale.

335101 controlor vamal, controlor pentru datoria vamala (studii medii)

335102 revizor vamal

335103 referent TIR si tranzite (studii medii)

335104 referent vamal (studii medii)

335105 expert/ inspector vamal

335106 controlor vamal, controlor pentru datoria vamala, agent vamal (studii superioare)

335107 inspector de trafic rutier (studii medii)

3352 Inspectori fiscali

Inspectorii fiscali examineaza declaratiile fiscale, facturile de vanzare si alte documente pentru a determina tipul si nivelul impozitului, ale obligatiilor si altor tipuri de taxe care trebuie platite de catre persoane fizice sau juridice si trimite cazurile exceptionale sau importante catre contabili, functionari guvernamentali superiori sau directori.

335201 inspector taxe si impozite

335202 operator rol

335203 perceptor

3353 Inspectori de asigurari sociale

Inspectorii de asigurari sociale examineaza cererile pentru programele guvernamentale, financiare sau de servicii, pentru a determina eligibilitatea, serviciile si prestatiile corespunzatoare, si trimit cazurile exceptionale sau importante catre functionari guvernamentali superiori sau directorilor.

3354 Inspectori guvernamentali in licente, permise si autorizatii

Inspectorii guvernamentali in acordarea de licente, permise si autorizatii examineaza cererile pentru licentele de export sau import de marfuri, infiintarea de firme, construirea de case sau alte structuri sau pentru obtinerea de pasapoarte, determina eligibilitatea cererilor pentru eliberarea de licente sau pasapoarte si identifica conditiile sau restrictiile specifice care urmeaza a fi anexate licentelor emise, cazurile exceptionale sau importante fiind trimise catre functionari guvernamentali superiori sau directorilor.

335401 inspector pensii, asigurari sociale si asistenta sociala

335402 referent pensii, asigurari sociale si asistenta sociala

335403 inspector pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii

335404 inspector de stat

335405 inspector tehnic

335406 expert

3355 Inspectori de politie si detectivi

Inspectorii de politie si detectivii investigheaza faptele si imprejurarile in care au fost comise crimele, in scopul identificarii persoanelor suspecte si al obtinerii de informatii care nu sunt disponibile sau evidente privind etapele, circumstantele si comportamentul persoanelor implicate, inclusiv in vederea prevenirii crimelor.

335501 inspector de politie

335502 detectiv

335503 anchetator politie

335504 detectiv particular

3359 Specialisti guvernamentali cu functii de reglementare si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii guvernamentali cu functii de reglementare si asimilati neclasificati in alta parte in grupa majora 3 – Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic. De exemplu grupa include inspectorii din domeniile agriculturii, pisciculturii, silviculturii, salarizarii, precum si din domeniul metrologiei.

335901 inspector metrolog

335902 inspector preturi

335903 inspector salarii

335904 comisar

34 Alti specialisti in domeniul juridic, social si cultural

Alti specialisti in domeniul juridic, social, cultural indeplinesc sarcini tehnice legate de aplicarea practica a cunostintelor referitoare la serviciile juridice, asistenta sociala, cultura, prepararea produselor alimentare, sport si religie.

341 Alti specialisti in domeniul juridic si social

Alti specialisti in domeniul juridic, social si religios ofera servicii tehnice si practice si asigura sprijin in cadrul proceselor juridice si al investigatiilor, in programele sociale si de asistenta comunitara si in activitatile religioase.

3411 Specialisti in domeniul juridic si asimilati

Specialistii din domeniul juridic si asimilatii acestora indeplinesc functii de sprijin in instantele de judecata sau in cabinetele de avocatura, furnizeaza servicii legate de probleme juridice, cum ar fi contracte de asigurare, transferul de proprietate si acordarea de imprumuturi si alte tranzactii financiare sau fac investigatii pentru clienti.

341101 agent procedural

341102

341103 grefier

341104 secretar notariat

341105 tehnician criminalist

341106 functionar in activitati comerciale, administrative si preturi

341107 executor judecatoresc (tribunal, judecatorie)

341108 arhivar notariat

341109 expert tehnic judiciar

341110 grefier statistician

341111 grefier documentarist

341112 secretar dactilograf laborator expertize criminalistice

341113 asistent registrator

341114 grefier arhivar

341115 grefier registrator

341116 ofiter antifrauda financiar-bancara (studii medii)

3412 Specialisti in asistenta sociala si asimilati

Specialistii in asistenta sociala si asimilatii acestora administreaza si implementeaza programe de asistenta sociala si servicii comunitare si asista clientii pentru rezolvarea problemelor personale si sociale.

341201 tehnician asistența sociala

341202 pedagog social

341203 lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta

341204 facilitator de dezvoltare comunitara

341205 lucrator de tineret

341206 specialist in economia sociala

3413 Specialisti in domeniul religiei si asimilati

Specialistii in domeniul religiei si asimilatii acestora acorda sprijin preotilor sau comunitatii religioase, desfasoara activitati religioase, predica si transmit invataturile unei anumite religii si depun eforturi pentru a crea stare de bine prin puterea credintei si a consilierii spirituale.

341301 calugar

341302 calugarita

341303 predicator

3414 Personal didactic in invatamantul primar

Personalul din invatamantul primar instruieste copiii in mod individual si in grup, folosind diferite metode si materiale didactice pe care le adapteaza la nevoile diferite ale copiilor, observa si evalueaza performantele si comportamentul acestora, supravegheaza copiii in timpul pauzelor.

341401 invatator

341402 institutor

3415 Personal didactic in invatamantul prescolar

Personalul din invatamantul prescolar desfasoara activitati individuale si de grup concepute prin abordarea holistica a dezvoltarii copilului, care integreaza dezvoltarea fizica, sanatatea, dezvoltarea limbajului si comunicarii, dezvoltarea cognitiva si socioemotionala a copilului.

341501 educatoare

341502 educator puericultor

3416 Instructori si asimilati din invatamant

Instructorii si asimilatii din invatamant desfasoara activitati de educatie extrascolare, programe de recreere si organizeaza activitati educative complementare care vizeaza dezvoltarea elevilor in plan cultural-artistic, tehnic-aplicativ, sportiv si turistic.

341601 instructor scolar auto

3419 Personal in invatamant neclasificat in grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza contine personal din invatamant neclasificat in alta parte in grupa majora 3 - Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic. De exemplu, grupa de baza include personalul din invatamant care planifica, pregateste si furnizeaza lectii si ateliere de lucru individuale si de grup pentru nivelul de competenta, interesele si aptitudinile elevilor si consiliaza elevii pentru a-i ajuta sa inteleaga si sa depaseasca probleme personale sociale sau de comportament care ar putea afecta educatia lor.

341901 maistru instructor

341902 pedagog scolar

341903 secretar scoala

341904 sef atelier scoala

341905 mediator scolar

342 Lucratori in domeniul sportului si al pregatirii fizice

Lucratorii in domeniul sportului si al pregatirii fizice se pregatesc si concureaza la evenimente sportive pentru a obtine un castig financiar, antreneaza sportivi amatori si profesionisti femei si barbati pentru cresterea performantei, promoveaza participarea si standardele in sport, organizeaza si oficiaza evenimente sportive, furnizeaza instruire, pregatire si supraveghere pentru diferite forme de exercitii si alte activitati recreative.

3421 Atleti si sportivi

Atletii si sportivii participa la evenimente si competitii sportive. Acestia se antreneaza si concureaza individual sau ca parte a unei echipe in sportul ales de ei.

342101 fotbalist profesionist

342102 sportiv profesionist in alte discipline sportive

342103 jucator de rugbi

342104 sportiv de inalta performanța

342105 sportiv de performanța

3422 Antrenori, instructori si functionari din domeniul sportului

Antrenorii, instructorii si functionarii din domeniul sportului lucreaza cu sportivi amatori sau profesionisti pentru a creste performanta, incurajeaza o participare cat mai mare in sport si organizeaza si oficiaza evenimente sportive conform normelor stabilite.

342201 antrenor

342202 instructor sportiv

342203 secretar federatie

342204 antrenor de fotbal profesionist

342205 instructor arte martiale

342206 instructor (monitor) schi/ calarie/ golf/ tenis/ inot/ sporturi extreme

342207 antrenor coordonator

342208 arbitru judecator sportiv

342209 preparator sportiv

342210 impresar sportiv

342211 oficial sportiv acreditat

342212 instructor in poligonul de tir

342213 supraveghetor in poligonul de tir

342214 monitor de schi, snow-board si sporturi de alunecare pe zapada

342215 instructor educatie acvatica

342216 arbitru de fotbal

342217 organizator evenimente sportive

342218 ofiter de control doping (studii medii)

342219 steward sportiv

342220 antrenor național

3423 Instructori si coordonatori de programe de pregatire fizica si activitati recreative

Instructorii si coordonatorii de programe de pregatire fizica si activitati recreative indruma, ghideaza si instruiesc grupuri si persoane in activitati recreative, de pregatire fizica sau de aventura in aer liber.

342301 animator sportiv

342302 instructor de fitness

342303 antrenor de fitness

342304 instructor de aerobic-fitness

342305 instructor educatie fizica

342306 instructor salvaspeo

342307 instructor speologie

342308 instructor canioning

343 Alti specialisti in domeniul artistic, cultural si culinar

Alti specialisti din domeniul artistic, cultural si culinar combina aptitudinile creative si cunostintele tehnice si culturale in activitatea de preluare si prelucrare a fotografiilor; proiectarea si executarea decorurilor pentru teatru, vitrine (afisaje) de magazin si interioare de locuinte; pregatirea obiectelor pentru prezentare; intretinerea colectiilor din biblioteci si din galerii, a inregistrarilor si sistemelor de catalogare; crearea de meniuri, prepararea si prezentarea produselor alimentare; acorda sprijin pentru productiile de teatru, film si televiziune, precum si in alte domenii artistice si culturale.

3431 Fotografi

Fotografii actioneaza camerele foto pentru a fotografia persoane, evenimente, peisaje, materiale, produse si alte subiecte.

343101 fotograf

343102 laborant foto

343103 retusor foto

343104 operator prelucrare pelicula

3432 Designeri de interior si decoratori

Designerii de interior si decoratorii planifica si proiecteaza interioarele cladirilor comerciale, industriale, publice, de vanzare cu amanuntul si rezidentiale, pentru a produce un mediu adaptat unui scop, luand in considerare factorii care imbunatatesc mediul de viata si de munca, precum si de promovare a vanzarilor. Acestia coordoneaza si participa la construirea si decorarea acestora.

343201 butafor

343202 decorator interioare

343203 desenator artistic (studii medii)

343204 decorator vitrine

343205 desenator artistic (studii superioare)

3433 Tehnicieni in domeniul artei (expozitii, muzee si biblioteci)

Tehnicienii in domeniul artei (expozitii, muzee si biblioteci) pregatesc lucrari de arta, specimene si artefacte pentru colectii, aranjeaza si monteaza exponatele din galerii, acorda asistenta bibliotecarilor privind organizarea si operarea sistemelor de manipulare a materialelor si fisierelor inregistrate.

343301 restaurator opere de arta si monumente istorice (studii medii)

343302 conservator opere de arta si monumente istorice (studii medii)

343303 restaurator bunuri culturale (studii medii)

343304 conservator bunuri culturale (studii medii)

343305 restaurator arhiva (studii medii)

343306 conservator arhiva (studii medii)

3434 Bucatari sefi

Bucatarii sefi concep meniuri, creeaza feluri de mancare si supravegheaza planificarea, organizarea, pregatirea si gatirea felurilor de mancare in cadrul hotelurilor, restaurantelor si al altor locuri unde se serveste masa, la bordul navelor, trenurilor de pasageri si in gospodariile private.

343401 sef de sala restaurant

343402 barman - sef

343403 bucatar - sef

343404 cofetar - sef

343405 inspector calitate productie culinara

3435 Alti specialisti asimilati din domeniul artistic si cultural

Aceasta grupa de baza cuprinde ocupatiile auxiliare artistice si culturale care nu sunt clasificate in alta parte in grupa minora 343 - Alti specialisti in domeniul artistic, cultural si culinar. De exemplu, cei care ajuta regizorii si actorii cu punerea in scena a productiilor de teatru, film, televiziune sau comerciale sunt clasificati aici.

343501 manuitor, montator decor

343502 tehnician machetist

343503 tehnician reclame (decorator)

343504 maestru de lumini

343505 maestru de sunet

343506 caricaturist (studii medii)

343507 tehnoredactor

343508 secretar de redactie (studii medii)

343509 organizator de productie

343510 asistent regizor artistic

343511 reporter (studii medii)

343512 machior spectacole

343513 peruchier

343514 secretar de emisie (studii medii)

343515 ghid de animatie

343516 documentarist (studii medii)

343517 traducator (studii medii)

343518 videojurnalist (studii medii)

343519 copywriter publicitate (studii medii)

343520 corector (studii medii)

343521 electrician iluminare scena

343522 secretar artistic

343523 gestionar custode sala

35 Tehnicieni in informatica si comunicatii

Tehnicienii in informatica si comunicatii furnizeaza sprijin pentru functionarea zilnica a sistemelor informatice, sistemelor si retelelor de comunicatii si indeplinesc sarcini tehnice referitoare la telecomunicatii, difuzarea de imagini si sunet, precum si alte tipuri de semnale de telecomunicatii (terestre, marine sau aeriene).

351 Tehnicieni pentru operatiuni in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori

Tehnicienii pentru operatiuni in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori asigura sprijin pentru functionarea zilnica a sistemelor de comunicatii, sistemelor si retelelor informatice si ofera asistenta tehnica utilizatorilor.

3511 Tehnicieni pentru operatiuni in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor

Tehnicienii pentru operatiuni in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor asigura sprijin zilnic activitatilor de prelucrare (procesare), operare si monitorizare a sistemelor informatice de tehnologia informatiei si a comunicatiilor, echipamentelor periferice, hardware si software, precum si echipamentele informatice pentru a asigura performanta optima, precum si pentru identificarea oricaror probleme.

351101 operator calculator electronic si retele

351102 sef tura exploatare in centre sau oficii de calcul

351103 tehnician echipamente de calcul si retele

351104 operator in domeniul proiectarii asistate pe calculator

351105 administrator sistem documentar

351106 operator prompter

351107 operator suport tehnic pentru servicii de comunicatii electronice

3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori

Tehnicienii pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori furnizeaza asistenta tehnica utilizatorilor, direct sau prin telefon, e-mail sau alte mijloace electronice, inclusiv diagnosticarea si rezolvarea problemelor privind software-ul si hardware-ul (programele si componentele de calculator), echipamentul informatic periferic pentru computere, retelele, bazele de date si internetul, si ofera indrumare si sprijin in realizarea, instalarea si intretinerea sistemelor.

351201 programator ajutor

351202 analist ajutor

3513 Tehnicieni retele de calculatoare si sisteme

Tehnicienii in retele de calculatoare si sisteme instaleaza, opereaza si intretin retelele si alte sisteme de comunicatii de date.

3514 Tehnicieni web

Tehnicienii web mentin, monitorizeaza si sprijina functionarea optima a website-urilor de internet si intranet si a programelor si echipamentelor aferente serverelor web.

352 Tehnicieni in domeniul telecomunicatiilor si al radiodifuziunii si televiziunii

Tehnicienii din domeniul telecomunicatiilor, al radiodifuziunii si televiziunii controleaza functionarea tehnica a echipamentelor pentru a inregistra si a edita imaginile si sunetul si pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio si televiziune a imaginilor si sunetelor, precum si a altor tipuri de semnale de telecomunicatii terestre, marine sau aeriene; indeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea in ingineria telecomunicatiilor, precum si pe cele legate de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, intretinerea si repararea sistemelor de telecomunicatii.

3521 Tehnicieni in radiodifuziune si televiziune

Tehnicienii in radiodifuziune si televiziune controleaza functionarea tehnica a echipamentelor pentru a inregistra si edita imaginile si sunetul si pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio si televiziune a imaginilor si sunetelor, precum si a altor tipuri de semnale de telecomunicatii terestre, marine sau aeriene.

352101 acustician cinematografic

352102 controlor si reconditioner filme

352103 electrician iluminare filmare

352104 etaloner

352105 maistru aparate video si sunet

352106 masinist mecanic traweling

352107 mecanic camera filmare

352108 montor imagine

352109 montor negative si de pregatire a peliculei

352110 montor pozitive

352111 operator camera diafilm, diapozitive

352112 operator emisie-receptie

352113 operator productie RTV

352114 preparator filmare

352115 proiectionist

352116 senzitometrist

352117 stantator de filme

352118 operator truka

352119 editor imagine

352120 tehnician iluminat tehnologic

352121 ilustrator muzical

352122 controlor emisii RTV

352123 montor emisie

352124 operator imagine

352125 operator radio-radioficare

352126 operator sunet

352127 tehnician radioelectronist

352128 tehnician CATV

352129 operator dispecer sisteme de monitorizare si aparatura de control

352130 tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces

352131 cameraman

352132 tehnician de echipamente TV

352133 radioelectronist statii de emisie radio-TV

352134 tehnician la echipamente de inregistrare imagine si sunet

352135 designer video

3522 Tehnicieni in transporturi, posta si telecomunicatii

Tehnicienii in transporturi, posta si telecomunicatii indeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea in ingineria telecomunicatiilor, precum si de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, intretinerea si repararea sistemelor de telecomunicatii, din posta si transporturi.

352201 sef formatie sisteme radiante (antene)

352202 tehnician constructii telefonice

352203 tehnician radiolocatii

352204 tehnician turn parasutism

352205 inspector exploatare postala

352206 tehnician statii de emisie radio-TV

352207 tehnician statii radiorelee si satelit

352208 maistru materiale emisie RTV si telecomunicatii

352209 pilonist antenist

352210 tehnician retele de telecomunicatii

352211 operator retele de telecomunicatii

352212 radioelectronist statii radiorelee si satelit

352213 maistru transporturi, posta si telecomunicatii

352214 tehnician transporturi, posta si telecomunicatii

352215 tehnician proiectant transporturi si comunicatii